http://www.hattemsmannenkoor.nl/files/snow.gif

Agenda - Hattemsmannenkoor

Ga naar de inhoud

Agenda
Het Hattems Mannenkoor heeft elk jaar een aantal vaste optredens:

Een voor- of najaarsconcert, een optreden tijdens de monumentendag en een kerstconcert op de laatste zaterdag voor Kerst.

Verder levert het koor in augustus een bijdrage aan één van de kerkdiensten die worden gehouden in de Kerktent van het "Leemcule" vakantiepark.
Bij gelegenheid verzorgen wij een buitenoptreden

Eerst volgende datum die voorlopig bekend zijn:

19 maart 2015 zingen in "de Bongerd"
18 April           bijdrage aan kerkdienst in Westerkerk in Kampen (Gereformeerde Kerk Kampen)
25 April           Oranjeconcert in de Grote of Andreaskerk in Hattem met samenwerking van het
                     gemengd koor Enjoy 4-All uit Heerde
23 aug.           Medewerking kerkdienst "Leemcule Kerktent"
12  sep.          Optreden in Grote of Andreaskerk tijdens monumentendag
12  dec.          Optreden tijdens Kerstmarkt in het  "Hof van Blom"
19  dec.           Kerstconcert in samenwerking met fanfarekorps "Ons Genoegen"
11 januari  2016  Start project eigentijdse muziek met Ernst Daniël Smid
14 mei       2016     Afsluiting project met eindconcert, met medewerking van Ernst  Daniël Smid
10 september 2016 Optreden tijdens Monumentendag Grote- of Andreaskerk te Hattem
6  december           Kerstconcert "De Bongerd"
17 december          Kerstconcert in samenwerking met fanfarekorps "Ons Genoegen"
24 december          Medewerking Kerstnachtdienst in de kerk te Welsum
9 januari 2017 starten Tweede projekt Eigentijdsemuziek
13  mei 2017            Concert met medewerking vocalgroep de "meisjes met de wijsjes"in de Emmaüskerk te Hattem
20  augustus 2017    Medewerking kerkdienst "Leemcule Kerktent" te Hattem
9  september 2017  Van 16:00uur tot en met ca. 17:00uur ons jaarlijkse optreden in de Andreaskerk tijdens Monumentendag te Hattem
9  oktober 2017      een zangavond in "De Venus" te Zwolle.
16 november 2017   een zangavond bij "De Hanzeheerd" (De Bongerd) te Hattem.
16 december 2017   Kerstconcert in samenwerking met fanfarekorps "Ons Genoegen" in de Andreaskerk te Hattem.
10 maart 2018 Gezamelijk op naar het zangersfestival in Eibergen.
18 mei Koorreisje
2 juli BBQ

Vakantie

19 augustus medewerking leemculedienst
8 sept Monumentendag
6 okt feestavond
20 okt Najaarsconcert
12 nov Venus
6 december Bongerd
22 december Kerstconcert met Ons Genoegen.

Terug naar de inhoud